L’Equip humà del Col·legi està format per 48 docents (diplomats, llicenciats i doctorats) i 4 persones del Personal d’Administració i Serveis (PAS) repartits de la següent manera:

  • Educació Infantil. 8 mestres (1 mestra d’Educació Especial)
  • Educació Primària: 21 mestres (3 mestres d’Educació Especial)
  • Educació Secundària (ESO i Batxillerat): 19 professors/es.
  • Recepció, administració, secretaria i manteniment: 4 persones.

 

L’Equip humà està format per un personal compromès amb una educació integral, d’acord amb la concepció cristiana de la persona, i un ensenyament de qualitat que formi infants i joves amb la capacitat de transformar i millorar  la societat i que els permeti el desenvolupament màxim de totes les seves capacitats, tenint en compte la diversitat i respectant el seu ritme d’aprenentatge.

 

El professorat de la nostra escola acompanya individualment a cada alumne/a en el seu creixement personal, educant-lo/la en els valors, potenciant el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del desenvolupament integral de la persona, fomentant la seva autoestima així com les seves habilitats  socials,  donant-li estratègies perquè pugui viure plenament en la societat, afrontant els reptes que se li plantegin i ajudant a transformar-la i millorar-la.

 

Per a al realització de la seva tasca, el nostre Equip docent adopta una metodologia activa, oberta, personalitzada i flexible, tenint en compte l’atenció a la diversitat; promovent una cultura de pau i de solidaritat; posant els avenços tecnològics al servei de l’educació i  proposant una relació família-escola basada en la coeducació i la coresponsabilitat.

 

Per la seva banda, el Personal d’Administració i Serveis (PAS) fa una tasca fonamental de suport a la tasca docent en el dia a dia i en l’atenció als alumnes i les seves famílies en un context de comunicació i col·laboració.

 

El nostre és un personal implicat, participatiu, innovador i compromès amb una gestió de centre per a  la millora contínua.