Imprimir

 

Una de les prioritats de la nostra escola és l’aplicació de les noves tecnologies per a la millora dels processos d’aprenentatge dels alumnes (TAC)

 

L’ús de les Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC) té com a finalitat educativa que els nostres alumnes aconsegueixin la Competència digital, és a dir la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos digitals i amb instruments digitals.

 

Per aconseguir aquestes finalitats, els nostres alumnes i educadors disposen de:

 

 

Com es desplega el projecte per assolir els objectius?