Imprimir

 

El Col·legi Immaculada Concepció Horta va començar el projecte de Qualitat el curs 2016-2017 amb l’acompanyament de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) per implantar un sistema de gestió de qualitat que finalment permeti a mig termini obtenir la certificació segons la norma ISO 9001:2015.

Disposem d’un Equip de Gestió de la Millora Contínua format per la Directora, un Coordinador de Qualitat i 6 mestres i professors/es: un d’Educació Infantil, tres de Primària i dos de Secundària.

L’Equip Directiu i Equip de Gestió de la Millora Contínua són els dinamitzadors del sistema i tot el professorat i el personal de l’escola hi està implicat.

La nostra Política de Qualitat té per objectiu donar resposta a les necessitats educatives de la societat, oferint un  servei educatiu de qualitat i cercant una millora contínua d’aquest servei a la societat.

 

Els principis bàsics de la nostra Política de Qualitat són els següents: