L’etapa d’educació primària té una durada  de sis cursos durant els quals els alumnes reben una formació personal i acadèmica que seran la base de tots els aprenentatge que assoliran en el futur.

Els nens i nenes reforcen els vincles emocionals, en un clima de convivència i diàleg, per a  treballar les intel·ligències múltiples.

Potenciem la cultura de l’esforç, perquè els nostres alumnes esdevinguin responsables, col·laboradors i empàtics

COM TREBALLEM?

El nostre enfocament metodològic es basa en l’aprenentatge que combina aspectes més pràctics i manipulatius amb aspectes més teòrics.

Els nostres  alumnes treballen amb llibres de text, tauletes i ordinadors. Totes les aules disposen de monitors interactius i es treballa en diferents  agrupaments d’alumnes segons l’activitat que es realitza.

Els nostres alumnes reben una sòlida formació personal i acadèmica i un seguiment i atenció personalitzats.

Durant tota l’etapa d’educació primària, en les matèries de matemàtiques, català i castellà hi ha tres professors per curs per tal d’aconseguir un seguiment més personal de l’alumne i un millor rendiment escolar

Els alumnes assoleixen el nivell de Cambridge només amb les hores d’anglès curriculars tot fent grups reduïts .Per a reforçar aquesta llengua som una escola AICLE, en la qual impartim una part del medi i l’àrea d’arts en anglès.

El nostre eix fonamental és la formació integral dels nostres alumnes i per aconseguir-ho a més de les matèries comunes dediquem  una hora setmanal a treballar la robòtica i  la gestió de les emocions.

 

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Els  nostres alumnes reben de cada professor aquells recursos i estratègies que puguin facilitar la seva formació. Estaran acompanyats i guiats pel seu tutor creant un vincle estret amb les famílies.

A l’escola hi ha Una mestra amb l’especialitat d’atenció a la diversitat per cada cicle,  atenent les necessitats que puguin sorgir al llarg del curs.

 

VALORS

Tot i l’àmplia dedicació a la part acadèmica, un dels nostres objectius principals és formar persones educades, responsables, solidàries i competents , aspectes que treballem tot l’equip docent en el nostre dia a dia.

 

Si voleu més informació,podeu contactar amb nosaltres clicant aquí  i/o demaneu una entrevista personalitzada clicant aquí