CRITERIS D’AVALUACIÓ 3r Trimestre

    1r i 2n de BATXILLERAT

 

Matèries Comunes 

 

1r

2n

Català

Castellà

Anglès

 

Filosofia

 

Història

--------------

Ciències per al Món Contemporani

  --------------

Educació Física

  ---------------

Religió

  ---------------
     

 


 

Matèries de Modalitat

 Humanitats i Ciències Socials 

 

1r

2n

Matemàties aplicades a les Ciències Socials

Llatí

 

Economia de l’Empresa

Història del Món Contemporani

  ---------------

Literatura Universal

--------------

Geografia

---------------  

Història de l’Art

---------------

 

 

Ciències i Tecnologia 

 

1r

2n

Matemàtiques

Física

Química

Biologia