Susana Fernández Pantoja, Pedagoga, Directora pedagògica de F.ROCA i conferenciant. La gran majoria de pares i mares ens hem trobat amb dificultats perquè els nostres fills tastin aliments nous en els primers anys de vida. Algunes famílies arriben a sentir l’hora de dinar, com un dels pitjors moments del dia

Què podem fer les famílies?

    http://froca.cat/neofobia-alimentaria-o-gustativa/