Som una escola AICLE

 

L’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE), de l’anglès Content and Language Integrated Learning (CLIL), fa referència a qualsevol context educatiu en el qual s’utilitza una llengua estrangera com a mitjà d’ensenyança i aprenentatge de continguts no relacionats amb la llengua en si.  És, alhora, una metodologia molt efectiva i motivadora, que consisteix, bàsicament, en impartir una matèria o part d'ella en una llengua estrangera

La implantació de l’AICLE implica processos d’ensenyança i aprenentatge amb un doble objectiu: el desenvolupament de les competències pròpies de la matèria i, simultàneament, el desenvolupament de les competències lingüístiques.

Objectiu

Que tots els alumnes assoleixin el domini de tres llengües (català, castellà i anglès) que els permeti poder comunicar-se en el món actual. L’objectiu és assolir que tots els alumnes, independentment de les seves capacitats d’aprenentatge i la seva procedència social, aconsegueixin aquestes capacitats comunicatives.

Una mica d’història

L’any 2006 la nostra Escola es va plantejar iniciar aquest pla d’aprenentatge i així ho va fer constar en el Pla Lingüístic del Centre. La idea inicial era implantar-lo en 2 o 3 cursos vista.

Al curs 2007-2008 s’acordà en el claustre de professors i professores que l’assignatura d’Educació Visual i Plàstica s’impartiria en anglès.

El setembre de 2009 s’acordà en el Consell Escolar treballar amb Cambridge, completant així el procés previst.

Formació permanent del professorat

Una part important del professorat ja té o està en vies d’aconseguir les titulacions necessàries per poder dur el projecte endavant. En aquesta línia, durant els cursos 2007-2008 i 20008-2009 la major part del professorat d’Educació Infantil i Primària va fer un curs d’anglès a l’escola. Posteriorment altres professors d’ESO i Batxillerat han fet cursos i obtingut els certificats en llengua anglesa necessaris.

Resultats

Després de 4 anys tenim resultats favorables:

 • Certificacions externes: l'escola ha estat reconeguda per la Universitat de Cambridge com a centre autoritzat i preparador per als exàmens Cambridge ESOL. Cliqueu aquí per veure el diploma certificat.
 • Exàmens oficials Cambridge ESOL: es duen a terme a l’escola (quan hi ha el nombre mínim d’alumnes inscrits requerits) per mitjà d’un conveni amb Cambridge English i el preu d’inscripció és més econòmic.
 • Curs 2010-2011:
  • Es presentaren 31 alumnes a l’examen Young Learners i tots l’aprovaren.
  • Es presentaren 28 alumnes a l’examen KET i tots l’aprovaren.
 • Curs 2011-2012:
  • Es presentaren 26 alumnes a l’examen Young Learners i tots l’aprovaren.
  • Es presentaren 6 alumnes a l’examen KET i tots l’aprovaren.
  • Es presentaren 23  alumnes a l’examen PET i l’aprovaren 21.
 • Curs 2012-2013:
  • Es presentaren 35 alumnes a l’examen Young Learners i l’aprovaren tots.
  • Es presentaren 19 alumnes a l’examen KET i i l’aprovaren tots.
  • Es presentaren 14  alumnes a l’examen PET i l’aprovaren 12. Els alumnes que no arribaren a ala nota mínima requerida, però, van obtenir el títol anterior (KET).
  • Es presentà un alumne a l’examen FCE (First Certificate in English) i l’aprovà.
 • Curs 2013-2014: continuem treballant per tal que els nostres alumnes puguin tenir l'opció d'aconseguir un certificat de llengua anglesa reconegut internacionalment durant la seva etapa de formació a la Immaculada.
AMPA ICH CIC Castres Fundació Emilie IC Lloret Réseau Bleu

 

Estamos usamos pequeños fragmentos de información llamados "Cookies"

estas NO SUPONEN UN PROBLEMA para los usuarios. Puede evitarlas mediante su navegador o aceptarlas ¿Cómo restringirlas?

Acepto

Contactar    -