Oferta escolar a Batxillerat

 Camí de la Universitat i del món laboral (16 - 18 anys)

 
L’Escola ofereix els batxillerats d’Humanitats i Ciències Socials i de Ciències i Tecnologia perquè els alumnes puguin formar-se per accedir a estudis universitaris, de grau superior o al món laboral.
          
L’enfocament metodològic es basa en l’aprenentatge teòric i en l’aplicació pràctica dels continguts assolits, així com en la consecució d’un alt grau d’autonomia de l’alumne. Els alumnes treballen amb llibres de text, Pissarres Digitals Interactives a les aules, WI-FI i el seu ordinador personal. També poden utilitzar la Plataforma Digital Eleven i la Intranet de l'Escola.
          
En els dos cursos de Batxillerat, els alumnes cursen les matèries que la llei indica per a cada modalitat i realitzen el treball de recerca.
          
Els alumnes reben una sòlida formació acadèmica i un seguiment i atenció personalitzats, que els permetrà posteriorment desenvolupar-se de manera íntegra en la societat.

Si desitgeu més informació sobre el Batxillerat del nostre col·legi cliqueu aquí o contacteu amb nosaltres i us atendre'm personalment.


  

  PDF: El Batxillerat a l'Escola Immaculada Concepció - Horta


 

AMPA ICH CIC Castres Fundació Emilie IC Lloret Réseau Bleu

 

Estamos usamos pequeños fragmentos de información llamados "Cookies"

estas NO SUPONEN UN PROBLEMA para los usuarios. Puede evitarlas mediante su navegador o aceptarlas ¿Cómo restringirlas?

Acepto

Contactar    -