• Racó del científic
 • Anglès
 • Manualitats
 • Expressió i ritmes
 • Jocs lògics
 • Lectura eficaç
 • Informàtica
 • Biblioteca
 • Educació per a la  convivència
 • Raonament lògic
 • Taller d'escriptura
 • Càlcul
 • Experimentem la natura
 • Teatre
 • Valors Humans i Religiosos
 • Salut i Esport
 • Speak
 • Laboratori
 • Resolució de problemes